Contact

Energie

In feite is Harting Holland een zelfstandig energiecluster dat op een maatschappelijk verantwoorde manier streeft naar duurzaam energiebeheer. Op het bedrijf staan warmte- / krachtinstallaties opgesteld met een totaal vermogen van ruim 12 MW. De warmte die daarbij vrijkomt wordt gebruikt voor de verwarming van de kassen. De CO2 in de rookgassen wordt gebruikt voor de groei van de planten en de geproduceerde elektriciteit wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet.

 Wij vinden duurzaam energiebeheer erg belangrijk. Daarom hebben wij in 2014, samen met onze buurman De Bruijn Tomaten, met succes naar aardwarmte geboord. Op een diepte van zo’n 2.400 meter hebben wij water gevonden van circa 87 graden Celsius.

De aardwarmtebron is sinds eind 2014 operationeel en sindsdien voorziet aardwarmte in circa 80% van onze warmtebehoefte. Hiermee besparen wij per jaar 16.000 ton aan CO2 uitstoot. De reeds aanwezige 4 warmte- / krachtinstallaties zorgen voor de resterende warmte die onze tomaten nodig hebben.

Om ideale groeiomstandigheden voor de tomaten te creëren, wordt rest CO2 vanuit Europoort via de OCAP pijpleiding afgenomen. 
Onderzocht wordt of wij nog verder kunnen verduurzamen door een groot deel van onze elektriciteitsbehoefte zelf op te gaan wekken middels zonnepanelen die wij op onze bedrijfshallen kunnen leggen.

Uit het bovenstaande blijkt dat Harting Holland duurzaam ondernemen hoog in het vaandel heeft staan.